понедељак, 28. децембар 2015.

Обавештење за ротитеље

На основу закона о основном образовању и статута школе родитељи имају право присуства часовима. Дани када родитељи могу присуствовати настави су:

  • 26.10.2015. - последњи понедељак у октобру
  • 24.11.2015. - последњи уторак у новембру
  • 30.12.2015. - последња среда у децембру
  • 31.3.2016. - последњи четвртак у марту
  • 26.4.2016. - последњи петак у априлу
Заинтересовани родитељи су у обавези да се најаве 5 дана раније ПП служби како би се направио распоред. На једном часу може присуствовати највише три родитеља. У случају велике заинтересованости родитељи ће бити примани по редоследу пријава.