среда, 09. мај 2018.

Јавна набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку добара - електрична енергија, који су објављени на Порталу јавних набавки.