понедељак, 29. јануар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМАО УПИСУ УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА-ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ

На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС бр.88/2017), у први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (узраст деце од 01.03.2012. до 01.03.2013.године).